Algemene informatie

Financière de Tubize (de “Vennootschap”) is een in België opgerichte naamloze vennootschap die is ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel onder nummer BE0403216429. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 1070 Brussel, Researchdreef 60. Haar aandelen zijn genoteerd op de NYSE Euronext Brussel onder de ISIN code TUB BE0003823409.

De Vennootschap is een mono-holding die een deelneming aanhoudt en beheert van 68.076.981 aandelen UCB, hetzij 35,00% van alle aandelen uitgegeven door UCB, een in België gevestigd biofarmaceutisch bedrijf waarvan de aandelen genoteerd zijn op de NYSE Euronext Brussel. Financière de Tubize is de referentie-aandeelhouder van UCB.

De opdracht van Financière de Tubize bestaat erin waarde te creëren op lange termijn voor haar aandeelhouders door als stabiele referentie-aandeelhouder van UCB het potentieel van dit bedrijf maximaal te helpen ontwikkelen en bij te dragen tot een duurzame groei van haar industrieel project.

Voor alle inlichtingen over UCB: www.ucb.com
Top